Pellets

Pellets

Bestel je pellets en vraag je energiecheque van €250 aan

0 Resultaten

Naar analogie met de cheque van 300 euro voor wie met stookolie of propaan verwarmt, komt er nu ook een tegemoetkoming voor mensen voor wie een kachel met houtpellets de belangrijkste verwarmingsbron is. Verwarm je met houtpellets? Dan kan je vanaf 1 februari een pelletcheque van 250 euro aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Economie.

De eenmalige, forfaitaire premie zal digitaal kunnen worden aangevraagd, maar daarnaast wordt ook een papieren aanvraagformulier voorzien. Dat moet dan aangetekend verzonden worden naar de FOD Economie. De administratie werkt nu volop aan de technische verwerking van de aanvragen, dus heeft het geen zin om nu al aanvragen te sturen per post of per mail.

De financiële steun geldt voor de aankoop van ten minste 500 kg houtpellets in bulk in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023. Voor de aanvraag is een bewijs van betaling nodig en de factuur van de bestelling. De aanvraag moet - net zoals die voor de mazout- en propaancheque - binnen zijn voor 30 april 2023.

De tegemoetkoming is niet combineerbaar met de premie voor stookolie of propaangas, wel met het basispakket elektriciteit, als aan de voorwaarden voldaan is. Het is niet combineerbaar met het basispakket gas. Wie het sociaal tarief geniet, komt niet in aanmerking voor de pelletcheque.